فروش گیاه تاکسوس لوله ای دستگاه لیزر

برای کسب داده ها بیشتر در هنگام ( خرید درختچه تاکسوس ( داده ها ذیل اثرگذار خواهد بود .

ویژگی ها :

تاکسوس ستونی سرخدار با سوزن نشان سبز تیره در ابتدا و سبز کمرنگ درقسمت زیرین است . بسیار خوب برای آوردن منافع عمودی , ارتفاع و بافت به باغ در هر فصل است . به راحتی هرس میشود و شکل می گیرد . و در ارتفاع رویش مینماید و میتوان به شکل یک دیواره یا پرچین از آن فایده نمود . که رنگ فراوان زیبایی در فصل‌پاییز و زمستان به وجود می آورد .
آب پاشی گیاه به صورت منظم تا تصاحب کردن و تثبیت موقعیت گیاه تازه کاشته شده بایستی ادامه داشته باشد . خاک
آن باید خاک شنی با زهکشی بسیار عالی باشد .

برگ تاکسوس

خلاصه مراقبت عمومی خلاصه :

حفظ تاکسوس آسان و این گیاه برای رویش نسبتاً در هر مکانی مناسب است . به خیر و خوبی با طیف وسیعی از خاک با زهکشی دوچندان عالی سازگاراست . آبیاری به صورت منظم انجام گیرد . با هرس به نگهداری صورت مورد نظر در می اید .

راهبرد کاشت :
در فصل بهار یا اوایل فصل‌پاییز شایسته ترین زمان کاشت آن است .

درختچه تاکسوس
دستگاه لیزر

دستگاه لیزر
برای کاشتن تاکسوس تعیین یک محل که اجازه خواهد اعطا کرد که ریشه گسترش یافته و شاخه آزادانه پرورش کند حتمی است . تاکسوس بایستی به مقدار کافی دور از فونداسیون ساختمان , دیوارها , و مرتبه ها کاشته شود . این را حیث بگیرید که آیا بعداز ر دستگاه لیزر شد پنجره ها مسدود و یا این که تداخل با سقف و یا فشار به دیواره و پی وارد نمیشود؟ برای آماده سازی ناحیه کاشت تاکسوس بعد از حفر یک رخنه‌ به عمیق ریشه و سه برابر گسترده گی عرض ریشه و بعداز برداشتن خاک , آن را ادغام با بعضی از کمپوست و یا این که ذغال سنگ نارس لبریز می کنیم . این خاک غنی و سست اسا و طوری است که ریشه های نو می توانند به راحتی بسط یابند . تاکسوس برای خارج کردن این گیاه را از سمت بدنه گیاه با دستگاه لیزر دست بگیرید و به بدنه دستگاه لیزر دان ضربه بزنید تا خاک دستگاه لیزر دان شل شود و با کشیدن گیاه از دستگاه لیزر دان خارج اید .

آبیاری راهبرد : دستگاه لیزر
بسته به بارش , گیاه تازه نیاز دارد , در زمان اولین فصل پرورش هر هفته یک توشه آبیاری شود . آرام , به تدریج و قطره ای . در حین فصول گرم خوبتر است که تا عمق 20 سانتیمتر از خاک اطاف گیاه تماما غرقاب گردد . آب پاشی ریشه های عمیق را به رشد بیشتردر درون زمین تشویق می نماید و در سود گیاهی قویتر با تحمل به خشکی بیش تر خوا هیم داشت . برای کنترل رطوبت خاک تاکسوس با انگست یا این که با بیلچه خاک دور و بر ان را کمی بخراشید و مطمین شوید که رطوبت در خاک وجود دارد . علی الخصوص در دوسال نخستین کاشته شدن این کنترل ها برای داشتن گیاهی توانمند و مقاوم در آتی ضروری است .

میوه و بذر تاکسوس

دستورالعمل کود برای تاکسوس :
درخت کاشته شده باید هر 2 – 3 سال کود دهی می شود . کود در اوایل بهار زمانی که گیاهان آغاز به رویش می نمایند به آن داده می‌شود . کود تاکسوس را در اشکال مختلف در دست هستند : گرانول , خوراک های مایع , آلی یا این که تصنعی و مصنوعی .

https : //www . mygardeninsider . com/the – خرید دستگاه لیزر – library/1483/taxus/x – media/hicksii#comment

این گیاه از خانواده سرخدار است و مدل بومی آن در جمهوری اسلامی ایران از گیاهان حفاظت شده و ارزشمند االبرز هست که در معرض خطر انقراض قرار گرفته و به سور دار یا این که سرخ دار پر اسم و رسم است .

عکس هایی از تاکسوس :